Synonym lava

Stapla, trava. Ex: Lavva nu klöverbalarna reded, så ad vi får plass me så många som möjled. Når du lavvar bränne, så ska barken va uppåd for då torkar de fortare.

 Kommentarer  
Lavva kan också betyda skiva eller del
Ex. Ge kreged en lavva klöver. Ge kom en skiva hö.
En lavva hö är en skiva hö från en hårdpressad höbal.
Lägg till kommentar