Prata tyst o osammanhängande utan att få något sagt. De hörs som om han har gröd i mungen når han mjövlar på. 

 


Källa/ref: Svenskt dialektlexikon : ordbok öfver svenska allmogespråket, s. 442, Johan Ernst Rietz (1862-1867), Gleerups Förlag, Lund 1962.

 Lägg till kommentar