Bidra med ditt ord och uttryck

Klarade sig. Ex: "Den ene slog sig helt fördärvad men den andre begick sig"Lägg till kommentar