Klarade sig. Ex: "Den ene slog sig helt fördärvad men den andre begick sig"

Lägg till kommentar