Handelsgödsel. Beteckningen är från den tid då handelsgödel i huvudsak leverereades i säckar. Motsvrande svenskt uttryck är säckgödsel eller säckaskit.

Lägg till kommentar