Bidra med ditt ord och uttryck

Handelsgödsel. Beteckningen är från den tid då handelsgödel i huvudsak leverereades i säckar. Motsvrande svenskt uttryck är säckgödsel eller säckaskit.Lägg till kommentar