Bidra med ditt ord och uttryck

När man skulle flytta kalvar eller ungdjur och dessa blev rädda och sprang hals över huvud sade man att djuren bissade.



Lägg till kommentar