pladdra, även lösmynt kvinna.
Exempel: "Hondans va du blarrar, tösabid" - Hemskt vad du pladdrar, lilla flicka
"Nu blarrar han på me sin pladdårtyska igen, spansk i truten e han, spissflabben" - Nu pladdrar han på på sin rotvälska igen, överdrivet artikulerande är han, "spetsmunnen".Källa/ref: Susning.nu samt Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://susning.nu/Skånska_ordLägg till kommentar