Jästa små pannkakor som ibland tillagades i stenkakejärn på upphettad stenhäll.  Åts ofta på vad som kallades stenkagetisdagen i nordöstra Skåne och Småland, vilket är fettisdagen i fastlagsveckan.

 

Källa/ref: Wikipedia

Lägg till kommentar