beklaga, klandra sig över någon/något

Lägg till kommentar