läder

di e lätt o skära  brea rimmor (remmar) au andras lärbidar

Lägg till kommentar