Kraftuttryck när något gått åt fanders

ex. dra röven i koks, kylveskafted gick mitt å når ja skulle slå ner tjyrpelen

Lägg till kommentar