nersölad.
Exempel:
"han va rent based au allt bloed" - han var helt nersölad av allt blodKälla/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ord


Lägg till kommentar