Bidra med ditt ord och uttryck

bukta, men även svullna, svälla.
Ex: "Taget ballnar innott " - Taket buktar inåt,
eller : "Ja har sånn tannavark så hela kinden har ballnat".Källa/ref: Susning.nu samt Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://susning.nu/Skånska_ordLägg till kommentar