tändved

Ex: Hämta lide baska som vi kan spinka ti oppkyllne

Betyder: Hämta lite grenar som vi kan spänta upp till tändved

Åke

Lägg till kommentar