”vada”, t ex i höstlöv, gärna utan att lyfta fötterna nämnvärt - man ska röra om maximalt och lämna spår. Inte hört det i samband med vatten eller snö.

Uttalas ”vaafsa” med långt öppet a. 

Lägg till kommentar