att iordningställa sig inför något, ex göra sig snygg inför festlighet eller göra sig klar med att klä sig/ borsta hår/ sminka sig etc. innan man går iväg till något.

Lägg till kommentar