Bidra med ditt ord och uttryck

återbud.
Exempel "ja tvangs lämna bagbu te gilled"
(jag tvingades lämna återbud till festen)
"bagbå är kommet, Marten kan i komma"
(återbud har kommit, Martin (eller Mårten) kan inte komma).Källa/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ord


Lägg till kommentar