något som sitter löst eller är ostadigt. Lägg till kommentar