Bidra med ditt ord och uttryck

krumbukta sig, t ex en katt eller hund som rullar sig på rygg. Uttalas som ”ossma”. Lägg till kommentar