Bidra med ditt ord och uttryck

ditt ärkenöt, din förgångade dumbom, eller liknande tilltal.

Inte säkert att uttrycket användes allmänt i nordöstra Skåne. Det kan ha varit enstaka personer, men jag minns att det förekom. Lägg till kommentar