reta.
Exempel: "fluorna arpas å stuan e kvav" ur dikten Bäjnta gräder av Nils Ludvig (Di å Vi, år 1946, Malmö)Källa/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ord


Lägg till kommentar