Bidra med ditt ord och uttryck

hötjuga

Källa/ref: Sades under min uppväxt i Hässleholmstrakten på 1960-talet.Lägg till kommentar