Bidra med ditt ord och uttryck

Bollspel med tex en fotboll. En jagar, övriga sitter ner i gräset. Den som inte har "röven" i marken och träffas av bollen blir ny jagare istället för den gamla. Den som sitter ner på marken kan skydda sig mot bollen med fötterna, men blir ny jagare om bollen träffar någon annan kroppsdel än fötterna.

Spelades i Lomma på 1960/70-talet. Lägg till kommentar