ynka (adjektivet alltså, inte verbet)

Lägg till kommentar