överlägga, exempel "stå här å ackedera som nånna annra fjöntar, de kan annra göra"Källa/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ord


Lägg till kommentar