tvärt, plötsligt.
Uttalas med inledande kort a, följt av ett långt öppet a (danskt a). Avslutas med kort a eller kort -ed, med fallande ton (jmfr. buskaget).
Ordet har kanske fornnordiskt ursprung och har då troligen fallit bort ur svenskan, möjligen härstammar ordet från spanska acabo. jmfr da. akavet, samma betydelse.
Ex: "Men då ble pågen kje åd å satte se akava", ur Peps låt Di fåste fjeden (de första stegen), med ursprunglig text av Nils Ludvig Olsson.
Ex: "Helt akava kom pågen rent skärrad rännandes"Källa/ref: Susning.nu
http://susning.nu/Skånska_ord


Lägg till kommentar