mes

Källa/ref: Wikipedia Skånska, HD.se, blogg

 Kommentarer  
Instämmer med Björn W.
Har alltid använt detta ordet mer som "slarver" än "mes"?
Lägg till kommentar