Flytta på dig!
Ex En lärling på ett bygge som jobbar långsamt och felaktigt, då kommer mäster irriterat och ska visa hur man gör. "Ah hubba di så gör jag det säle istället"Lägg till kommentar