Bidra med ditt ord och uttryck

huvud, se även hodeKälla/ref: Skånsk-svensk-engelsk ordlistaLägg till kommentar