Bidra med ditt ord och uttryck

punkteringKälla/ref: Trelleborgsk ordlista, Trelleborgs kommun
http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgsk-ordlista/Lägg till kommentar