att envist babbla och stå på sig, pladdra dumheter, eller mun. Ex: "Håll nu gafflan! Nu har du gafflat länge nock om de här!"Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson

Lägg till kommentar