Fästing (Ixodes ricinus).
Ordet förekommer i norra Skåne (Hallandsåsen) och är sannolikt en kvarleva från tiden när Skåne var danskt.

Bengt

Lägg till kommentar