Bidra med ditt ord och uttryck

I Helsingborg betyder en porting helt enkelt korv med mos, som man köpte i ett gatukök, eller korvalua. Idag används uttrycket mera sällan.

UpplevelseKommentarer  
8) Hemma hos oss användes det här ordet istället för portion.

"Ge mig en porting kalopps."
Lägg till kommentar