riktig.Källa/ref: Skånska ord, uttryck, historier, talesätt (NST:s skriftserie 2, 1988) av Bertil Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.html

Lägg till kommentar