Bidra med ditt ord och uttryck

Sticka, flis, t ex när man fått en sticka i ett finger, säger man en spink i fingret

FöräldrarLägg till kommentar