Bidra med ditt ord och uttryck

Färdig med maten. Ex: - "E du åäden"Lägg till kommentar