Bidra med ditt ord och uttryck

yra, irra. Springa omkring planlöst.Källa/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.htmlLägg till kommentar