Bidra med ditt ord och uttryck

Uttalas med långt ö: En sten större än komper men mindre än en himerhalare. /Ulf

Min morfar använde detta uttryck på landet i Sjöbotrakten.Lägg till kommentar