Person från göinge som sålde korgar o stegar och
annat med tvivelaktig karaktär.

Har hört det från Söderslätt vid flera tillfällen under -60/Bengt

Lägg till kommentar