Stenbumlingar som lagts på rad som en låg mur eller gärsgård. Obs! inte dike som man skulle tro.
Fanns förr i nord-sydlig sträckning på breplassens västra sida i Skåre. Stenarna användes sedermera i hamnbyggnaden 1937.

98 årig skårebo. /LGLägg till kommentar