Bidra med ditt ord och uttryck

betyder: nu blir det "pannkaka" av alltihop.
Ex: "AAh, nu bler de jo habbeldrass å alltihopa"
NV-Skåne - Höganäsområdet

Bengt PLägg till kommentar