Bidra med ditt ord och uttryck

betyder antingen att någon är helt borta, deprimerad, eller att någon är helt förtvivlad så att man inte tänker klart. Då är man "helt nere oppekring".

HelenaLägg till kommentar