lasta, lägga upp, t ex "Läss ente opp för myed på tallärken."Källa/ref: Skånska Ord, Patrik Nilsson
http://www.efd.lth.se/~e96pn/skanskaord.htmlKommentarer  
Jag är född 1972 och som liten i Lund använde vi ordet "lässa" i betydelsen skjuta bollen allt vad man orkar, på fotbollsplanen. Man kunde alltså höra uppmaningen "läss, läss!" från lagkamraterna när man hade ett bra skottläge. Är det månne från franskans "laissez"=lämna/lossa
Ett annat uttryck jag funderar på är "ty" eller "ty för". Alltså inte pronominet eller konjunktionen utan i betydelsen "lägg av/du skojar!" Exempel:Påståendet "Min pappa känner Björn Borg" avfärdas med ett kort "ty!" eller "ty för!"
Om någon annan känner igen detta vore jag tacksam för respons.
Lägg till kommentar