Att ta ett grepp på någon motståndare. Kan även betyda slagsmål. Ex: Ta ett redigt nappatag.Lägg till kommentar