Bidra med ditt ord och uttryck

Praktiskt. Ex: De e verkligen nimt! Se nim.Lägg till kommentar