Praktiskt. Ex: De e verkligen nimt! Se nim.

Lägg till kommentar