Ett hjul, som genom yttre våld har råkat i obalans, "slår". T ex i uttrycket: -"Hörrdu Pitter, ditt baghjul sloar"
Ordet används frekvent i Kullabygden.

Bengt P.

Lägg till kommentar