Bidra med ditt ord och uttryck

Vad. "Ha sir du".

Från a till örk.Lägg till kommentar