I betydelsen detta. "så fungerar ed (det) i ditte falled".

Österlensk bonde, Ulla Grett Johnssons ordbok, äldre generationen skåningarLägg till kommentar