Betyder att. "jag visste ente ad han skulle ud idag". Även: Vart sulle han ad? Vart skulle han till? Ad vicket håll? Åt vilket håll.

Ulla Grett Johnssons ordbok, österlensk bondeLägg till kommentar