Bidra med ditt ord och uttryck

I betydelse honom. "jag fann ente en i skoven".

Ulla Grett Johnssons ordbokLägg till kommentar