Bidra med ditt ord och uttryck

I betydelse honom. "jag fann ente en i skoven".

Ulle Grett Johnssons ordbokLägg till kommentar