I betydelse honom. "jag fann ente en i skoven".

Ulla Grett Johnssons ordbok



Lägg till kommentar