I betydelsen henne. "Dau knuffa jag till na".

Österlensk bonde, Ulla Grett Johnssons ordbok.Lägg till kommentar